İktisat bölümünde en önemli iki alt bilim olarak mikroekonomi ve makroekonomi her zaman duyulan kavramlardır. Temel olarak mikroekonomi devlet düzenlemelerinin...