1944 yılında Amerika'nın Bretton Woods kasabasında bir anlaşma ile kurulmuş olan ve 1947 yılında fiilen çalışmaya başlayan uluslararası bir...