Ekonomi dünyası içerisinde sıkça duyduğumuz kavramlardan birisi de arz ve talep olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak Arz kavramının ne olduğuna...